Privacyverklaring

Gebruik van persoonsgegevens
Kip Legt Ei verzamelt alleen persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren en jouw opdrachten goed uit te kunnen voeren. En omdat ik nu eenmaal een factuur of offerte moet kunnen versturen naar de juiste contactpersoon. Ik verkoop jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wat ik verzamel, beveilig ik goed. Met wachtwoorden, duidelijke afspraken en een dosis gezond verstand.


Commercieel gebruik van persoonsgegevens

Als ontwerper moet ik het nodige aan (persoons)gegevens verzamelen om de opdracht die jij mij geeft uit te kunnen voeren.

Als jij mij persoonsgegevens (bijvoorbeeld van jouzelf, personeel of klanten) aanlevert, ga ik er standaard vanuit dat ik deze:
– op mag slaan op mijn computer
– mag back-uppen
– mag verwerken tot het gewenste product
– als jij akkoord hebt gegeven, door mag sturen naar een derde partij, zodat deze het kan verwerken tot een eindproduct en kan (laten) leveren op een afgesproken adres.
Jij bent verantwoordelijk voor de verstrekte persoonsgegevens. Ik ga er dus ook vanuit dat jij van iedereen toestemming hebt gekregen om de persoonsgegevens commercieel in te mogen zetten.

Als ik zelf foto’s maak, zal ik zorgen dat ik schriftelijke toestemming heb om deze foto’s te mogen gebruiken voor de omschreven doelen.


Bewaartermijn persoonsgegevens
Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Het merendeel van de persoonsgegevens die ik verwerk, zal echter voor een langere periode bewaard moeten worden, omdat er altijd een vraag voor een herdruk of doorontwikkeling kan komen. Als jij specifiek wenst dat bepaalde persoonsgegevens na een bepaalde tijd moeten worden verwijderd, dan maak ik daar graag samen met jou afspraken over. 


Cookies
(tekstbestandjes die bij het bezoek aan een website op jouw computer worden geplaatst)
Tijdens jouw bezoek aan mijn website wordt slechts 1 functionele cookie geplaatst. En dat is om het lettertype dat op mijn website wordt gebruikt op jouw computer zichtbaar te maken. Ik verzamel geen persoonsgegevens via mijn website. Pas als jij op een link (e-mailadres of social media icoon) klikt (en dus een nieuwe pagina opent), worden er meer cookies op jouw computer geplaatst. Kip Legt Ei is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt de mogelijkheid om de gegevens die ik van jou heb in te zien en aan te passen. Ook kun je mij vragen om al jouw persoonsgegevens te verwijderen. Stuur een schriftelijk verzoek naar het volgende postadres: Kip Legt Ei, Van Ittersumstraat 9A, 8011 JN Zwolle of mail naar info@kiplegtei.nl. Ik zal binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.


Beveiliging persoonsgegevens, vragen en/of klachten

Kip Legt Ei neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kiplegtei.nl. Ook voor andere vragen over mijn privacyverklaring kun je mij altijd mailen.