Stof tot nadenken – folder (concept)

Van wondermateriaal tot mesothelioom en alles ertussenin: over asbest is inmiddels veel bekend. Tijdens een uitgebreid onderzoek kwam ik erachter dat er veel eigen waarheden zijn gecreëerd die behoorlijk wat geld en macht hebben opgeleverd. In de laatste decennia wordt er een poging gedaan om asbest te verwijderen en mensen te beschermen tegen de aanwezigheid daarvan. Er zijn wetten gecreëerd die moeten helpen dat goed te doen en die kunnen leiden tot een straf als deze niet worden nageleefd. Ik kwam vooral wetten en regels tegen die elkaar tegenspraken en waar bepaalde onderdelen uit zijn verwijderd…

Om dit aan te geven, heb ik een typografische A6-folder gemaakt waarin verschillende teksten dwars door elkaar heen lopen. Lees maar wat je wilt lezen, doe ermee wat je ermee wilt doen. De grootste teksten zijn voor de harde feiten. En ook voor de stem van de mens die met asbest in aanraking is gekomen. De mens die eerst niets mocht zeggen en nu de aandacht krijgt die hij of zij verdient. De woordbeelden stellen vragen. Wat is belangrijker? Macht of leven?

stoftotnadenken5
stoftotnadenken2
stoftotnadenken6

Kip legt grafisch ontwerp > folder – woordbeelden – tekstredactie – concept